41-808 Zabrze, ul. Budowlana 28
+48 780 117 470
info@clinicanna.pl

Dokumentacja medyczna

Śląskie Centrum Medycyny Konopnej

Aby uzyskać receptę na medyczną marihuanę, pacjent musi posiadać aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą jego stan zdrowia i diagnozę choroby, która kwalifikuje się do leczenia medyczną marihuaną.

Oto lista dokumentów, które pacjent może potrzebować do uzyskania recepty na medyczną marihuanę:

  1. Opinia lekarza specjalisty – pacjent powinien uzyskać opinię lekarza specjalisty zajmującego się chorobą, na którą jest przeznaczona medyczna marihuana.
  2. Wyniki badań laboratoryjnych – pacjent powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych, które potwierdzą diagnozę choroby oraz określą stan pacjenta.
  3. Historia leczenia – pacjent powinien dostarczyć pełną historię leczenia, w tym informacje o wcześniejszych lekach i ich skuteczności.
  4. Notatki lekarskie – pacjent powinien dostarczyć notatki lekarskie z wizyt u lekarza.
  5. Kopia dowodu osobistego – pacjent powinien dostarczyć kopię ważnego dokumentu tożsamości.
  6. Zgoda na leczenie medyczną marihuaną – pacjent musi podpisać formularz zgody na leczenie medyczną marihuaną, który zawiera klauzulę o poufności.

Ważne jest, aby pacjent był otwarty i szczery z lekarzem specjalistą podczas wizyty, aby lekarz mógł dokładnie ocenić stan pacjenta i udzielić odpowiedniej diagnozy oraz zalecić odpowiednią dawkę medycznej marihuany.